Bemutatás

ovodapeda

A Partiumi Keresztény Egyetemen a 2012–2013-as egyetemi évtől az Egyetem stratégiai tervével összhangban működik óvó- és tanítóképző szak. A magas színvonalú magyar nyelvű képzés az európai minőségi elvárásoknak megfelelően felsőfokú oktatási szinten biztosítja a tanítóképzés évszázados nagyváradi hagyományainak továbbélését.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak a bölcsészet- és természettudományokban, valamint rendelkeznek a mindennapi oktatási gyakorlatban alkalmazható, elmélyült pedagógiai, pszichológiai és módszertani tudással.

Szakunk három alappillére a színvonalas elméleti képzés, a folyamatos pedagógiai gyakorlat és a korszerű tudományos kutatásokban való részvétel. Ezek révén a tanítói és óvónői hivatáshoz szükséges modern szemléletet, pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi ismerteket és módszertani, mesterségbeli fogásokat sajátíthatják el hallgatóink. A minőségi képzés biztosítéka a szak oktatói gárdájának összetétele: az oktatási feladatokat szakmailag magasan képzett, szakmai körökben elismert, magyar anyanyelvű oktatók látják el. A vidám hangulatú szakmai kirándulások és a hallgatók által gyerekeknek szervezett különböző iskolán kívüli programok a folyamatos tapasztalatgyűjtést, a pályaszocializációt segítik elő.

Végzett hallgatóink államvizsgán, versenyvizsgán és véglegesítő vizsgán elért kiváló eredményei valamint a pedagógus kollégák részéről érkező visszajezések is azt bizonyítják, hogy Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak kiváló képzést biztosít a jövő pedagógusai számára.

Szakunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a jövőben tanító- vagy óvónőként szeretnének dolgozni, akik alapíványi vagy más, oktatási intézményen kívüli keretek között gyerekekkel szeretnének foglalkozni, pl. játszóházakat vezetni. Mindemellett ajánljuk a szakot mindazoknak, akik a gyermeki lélek működését, a nevelés, tanítás rejtelmeit szeretnék alaposabban megismerni.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az óvó- és tanítóképző szakkal szemben megnyilvánuló egyre fokozottabb érdeklődés annak is köszönhető, hogy Romániában folyamatosan bővül az állami és magán bölcsődék és óvodák száma, miközben az így létrejövő állásokat alig-alig tudják betölteni megfelelően képzett szakemberrel.

Hallgatóink a megszerzett képesítésekkel a következő területeken helyezkedhetnek el:

  • óvodai és elemi oktatás;
  • felsőfokú (egyetemi szintű) oktatás (mesteri és doktori képzés elvégzése után);
  • szociális intézmények;
  • felnőttképző intézmények;
  • oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok stb.

Továbbtanulási lehetőségek

A BA-szak elvégzése megnyitja a hallgatóknak az utat a magiszteri képzés felé. A legkiválóbbaknak egyetemünk partnerkapcsolatai révén lehetősége nyílik PhD-képzésben való továbbtanulásra is.

Bemutatás

Pillanatképek a 2013-2014-es tanévből