Bemutatás

ovodapeda

A Partiumi Keresztény Egyetemen a 2012–2013-as egyetemi évtől az Egyetem stratégiai tervével összhangban működik óvó- és tanítóképző szak. A magas színvonalú magyar nyelvű képzés az európai minőségi elvárásoknak megfelelően felsőfokú oktatási szinten biztosítja a tanítóképzés évszázados nagyváradi hagyományainak továbbélését.

Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak a bölcsészet- és természettudományokban, valamint rendelkeznek a mindennapi oktatási gyakorlatban alkalmazható, elmélyült pedagógiai, pszichológiai és módszertani tudással.

Szakunk három alappillére a színvonalas elméleti képzés, a folyamatos pedagógiai gyakorlat és a korszerű tudományos kutatásokban való részvétel. Ezek révén a tanítói és óvónői hivatáshoz szükséges modern szemléletet, pedagógiai, pszichológiai, szaktárgyi ismerteket és módszertani, mesterségbeli fogásokat sajátíthatják el hallgatóink. A minőségi képzés biztosítéka a szak oktatói gárdájának összetétele: az oktatási feladatokat szakmailag magasan képzett, szakmai körökben elismert, magyar anyanyelvű oktatók látják el. A vidám hangulatú szakmai kirándulások és a hallgatók által gyerekeknek szervezett különböző iskolán kívüli programok a folyamatos tapasztalatgyűjtést, a pályaszocializációt segítik elő.

Végzett hallgatóink államvizsgán, versenyvizsgán és véglegesítő vizsgán elért kiváló eredményei valamint a pedagógus kollégák részéről érkező visszajezések is azt bizonyítják, hogy Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak kiváló képzést biztosít a jövő pedagógusai számára.

Szakunkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik a jövőben tanító- vagy óvónőként szeretnének dolgozni, akik alapíványi vagy más, oktatási intézményen kívüli keretek között gyerekekkel szeretnének foglalkozni, pl. játszóházakat vezetni. Mindemellett ajánljuk a szakot mindazoknak, akik a gyermeki lélek működését, a nevelés, tanítás rejtelmeit szeretnék alaposabban megismerni.

Elhelyezkedési lehetőségek

Az óvó- és tanítóképző szakkal szemben megnyilvánuló egyre fokozottabb érdeklődés annak is köszönhető, hogy Romániában folyamatosan bővül az állami és magán bölcsődék és óvodák száma, miközben az így létrejövő állásokat alig-alig tudják betölteni képzett szakemberrel.

Hallgatóink a megszerzett képesítésekkel a következő területeken helyezkedhetnek el:

  • óvodai és elemi oktatás;
  • közoktatás és egyetemi szintű oktatás (mesteri képzés elvégzése után);
  • szociális intézmények;
  • felnőttképző intézmények;
  • oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok stb.

Továbbtanulási lehetőségek

A BA-szak elvégzése megteremti a hallgatóknak az utat a magiszteri képzés felé. A legkiválóbbaknak egyetemünk partnerkapcsolatai révén lehetősége nyílik PhD-képzésben való továbbtanulásra is.

Bemutatás

Pillanatképek a 2013-2014-es tanévből


Hallgatók rólunk

Ga „Életem egyik legjobb döntése volt, hogy erre a szakra jelentkeztem. Nagyon sok mindent megtanulhattam ezalatt a három év alatt. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki gyerekekkel szeretne foglalkozni. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy amit elméletben megtanultál, azt gyakorlatban is kipróbálhasd. A tanárok mindenben a rendelkezésünkre álltak és a segítségünkre voltak. Bizalommal fordulhattunk hozzájuk. Így harmadév végére rájöttem, hogy semmi sem volt felesleges. Sőt ez az egyetem az órákon kívül is rengeteg lehetőséget nyújt a jobbá váláshoz, csupán minden lehetőséget meg kell ragadni.”

Gál Anita, Az óvodai és elemi oktatás pedagógia szak III. éves hallgatója

 

Gl “Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szak első évfolyamán végeztem tanulmányaimat. Az, hogy ehhez a csapathoz tartozhattam, éltem egyik legjobb döntése volt. Most az igazi, mindennapi gyakorlatban látom és tapasztalom igazán, hogy mennyi hasznos elméleti és gyakorlati tudást gyűjthettem a három év alatt. Az egyetemről igazán felkészülten jöttem el, amit több vizsga, megmérettetés, tanfelügyeleti ellenőrzés is igazolt.

Őszintén ajánlom mindenki számára ezt a szakot, akit erre a pályára húz az esze, szíve, lelke, és nemcsak egy diplomát szeretne, hanem alapos tudásbázist és gyakorlati felkészítést!”

Gazsi Leonóra, Az óvodai és elemi oktatás pedagógia szak 2015-ben végzett hallgatója