Államvizsga

Kollokviumi időszak + vizsgaidőszak 3. év: május 14. - június 9. 

A BBTE által szervezett államvizsgához:

Dossziék leadási határideje: június 19., 14 óra - titkárság (PKE)

 1. Beiratkozási kérvény (cerere de eliberare a adeverintei de absolvire) - a lap mindkét oldalára kell nyomtatni;
 2. Kézzel írott beiratkozási kérvény
 3. Születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata; ha indokolt, a házasságlevél hitelesített másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 4. Személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 5. 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 6. Érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + hitelesített másolat + két egyszerű másolat);
 7. A dolgozat végleges változatának feltöltése PDF formátumban 2019. június 21-ig (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pdf”). FELTÖLTÖM
 8. A dolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozat (declaratie de originalitate);
 9. Irattartó (Dosar plic);
 10. A beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
 11. Elbocsátó nyilatkozat, mely igazolja, hogy a hallgatónak nincsen tartozása, a pénztárnál, a könyvtárban és a kollégiumban alá kell iratni;

autenticitate.doc

formular-inscriere-licenta-febr-2019-pipp-lm.doc

elbocsatonyilatkozat.doc

model-cerere-inscriere-licenta-pipp-lm.pdf

cerere-adev-fara-licenta.doc

 1. Államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 2.   A dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 3.  CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 4. A vezetőtanár által kitöltött, aláírt értékelő lap (referat)


Minden dokumentum + Dolgozat + CD + nyugta + tanárok által kitöltött és aláírt értékelő lap (referat) leadási határideje: június 19., 14 óra - titkárság

bbte-szakdologozat-kovetelmenyek.pdf

hivatkozasi-utmutato-ba.pdf

stilus-szovegminoseg-ba.pdf

elso-oldalak-2018.doc

declaratie.doc

licensz-dolgozat-elbiralasanak-kriteriumai.doc

referat-licenta.doc

Államvizsga: 

Részletek: ITT

Írásbeli: 2019. július 1.

az-irasbeli-vizsga-tematikaja.pdf

Szóbeli: 2019. július 2-3. 

 • A dolgozat végleges változatának feltöltése PDF formátumban nyári szesszió: 2019. június 21-ig (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pdf”). Feltöltöm.