Államvizsga

Államvizsga módszertan a 2019-2020-as évre

tok-allamvizsga-modszertan-2019-2020-m.pdf

A záróvizsga két részből áll:

 1. Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga (50%)
 2. A szakdolgozat megírása és megvédése (50%)

A záróvizsga teljesítésének feltételei:

 • a két vizsga átlagából születő osztályzat: minimum 6.
 • mindkét vizsgán külön-külön születő osztályzat: minimum 5.

A záróvizsga teljesítésért 10 kredit jár.


Jelentkezéshez az alábbi dokumentumokaz kell elküldeni a ht@partium.ro címre:

 • GDPR nyilatkozat
 • Plágiumról szóló nyilatkozat plagium.doc.
 • Plágiumellenőrző szoftver használatát igazoló jelentés
 • Nyelvvizsga igazolás.
 • Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta (idei végzősöknek nyári államvizsgán 200 lej, ősszel 400 lej, régebben végzetteknek 900 lej)

Emellett a témavezető tanár számára el kell küldeni a következőt:

A témavezetői értékelést a témavezető továbbítja a titkárság számára. ertekelolapalap.doc


Fontos időpontok: 

Plágiumellenőrzésjúnius 12-19. között az államvizsga dolgozat végleges változatát egyetlen word dokumentumban kell elküldeni a konyvtar@partium.ro címre. Az ellenőrzés után megkapott jelentést az államvizsgára jelentkezéskor csatolni kell. 

A szakdolgozatot irányító tanár megkapja a szakdolgozat végleges változatát: június 20.

Beiratkozás: június 29-30.

Figyelem! A titkárság csak teljes dossziékat fogad el! Határidő: június 30, 15 óra.

A vizsga időpontja:

- Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga: július 2.

- A szakdolgozat megvédése: július 3.


Az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga tematikája

tok-allamvizsga-irasbeli-tematika-2.docx


A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei

a-szakdolgozat-formai-es-tartalmi-kovetelmenyei.docx

Előzetes plágiumellenőrzéshez használható a plagramme.com oldal is. De a dolgozathoz a könyvtár által kibocsájtott hivatalos jelentést kell csatolni.

plagiumellenorzo-utmutato.pdf


A szakdolgozat értékelési szempontjai

Minden szakdolgozatot egy független bíráló is értékel. A bíráló jegyet javasol, amelyet a bizottság figyelembe vesz.

pke-tok-a-szakdolgozat-ertekelesi-szempontjai.docx


Irányadó jellegű szakdolgozati témák

Dr. Balogh Brigitta:

 • A mozgásfejlesztés és a tantervi integráció együttes lehetőségei az elemi oktatásban
 • Az orkesztika-alapú mozdulati nevelés elmélete és gyakorlata
 • Tanulási részfunkciózavarok orvoslása mozgásfejlesztés segítségével
 • Szociális kompetenciák fejlesztése óvodás- és kisiskoláskorban
 • Tapasztalat- és élményalapú módszerek a „társadalmi nevelés” tantárgycsoport gimnáziumi oktatásában

Dr. Bartha Krisztina:

 • A mentális lexikon működése kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)
 • Nyelvi attitűdök vizsgálata kétnyelvű régióban
 • A hallott és az írott szöveg megértésének vizsgálata, az íráskép hatása a szövegértésre (bármelyik korosztály)
 • A szövegalkotás (szóban és írásban) jellemzői kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)
 • Beszédzavarok egy- és kétnyelvűeknél (óvodás és kisiskoláskor)
 • Nyelvi tudatosság, metakogníció különböző életkorokban
 • Kötődés és leválás óvodáskorban
 • Nyelvi agresszió, zaklatás, internetes zaklatás (bármelyik korosztály)
 • Teljesítményszorongás, megküzdési technikák az iskolában

Dr. Bordás Andrea:

 • Drámapedagógiai módszerek az oktatásban
 • Élménypedagógia, kooperatív oktatás az iskolában
 • Alternatív pedagógiák, interaktív módszerek
 • Tanulási stílus
 • A játék, a mese helye, szerepe az oktatásban
 • Társas kapcsolatok fejlesztése az iskolában, óvodában
 • Művészetpedagógia
 • Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidőpedagógia
 • Pedagógusok, pedagógus hallgatók reflektív gondolkodása
 • Család és iskola kapcsolata, iskolaválasztás

Dr. Debrenti Edith:

 • Valóságközeli feladatmegoldás a matematikaoktatásban
 • Heurisztikus problémamegoldási stratégiák az elemiben
 • Nyitott feladatok
 • A Pólya-féle problémamegoldási módszer

dr. Stark Gabriella Mária:  

 • A projektmódszer alkalmazási lehetőségei az óvodában 
 • Élménypedagógiai módszerek az óvodában 
 • Szabad tevékenységek, játékok (Tevékenységi sarkok)
 • A személyes fejlődést célzó tevékenységek (rutinok, átmenetek, opcionálisok, stb)
 • A reggeli találkozás szerepe
 • Óvodai beilleszkedés pedagógiai kérdései
 • Az integrált óvodai tevékenységek módszertani kérdései
 • Alternatív módszerek beépítési lehetőségei a hagyományos óvodai oktatásba
 • Óvodaválasztás, óvodai tannyelvválasztás – szülők szemszögéből
 • Az óvoda légköre
 • Az óvoda és a család kapcsolattartási formái
 • Óvodai szabadidős tevékenységek
 • A játék fejlesztő hatásai óvodáskorban (gyakorlójáték, szerepjáték, szabályjáték,
 • konstruáló játék, népi játék, stb)

dr. Truta Liliana:

 • a román nyelv oktatása óvodában, iskolában