Államvizsga

Államvizsga módszertan a 2023-2024-es tanévre

dssu-pipp-metodologie-specifica-examen-finalizare-studii-2023-24-pipp.pdf

A záróvizsga két részből áll:

 1. Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga (50%)
 2. A szakdolgozat megírása és megvédése (50%)

A záróvizsga teljesítésének feltételei:

 • a két vizsga átlagából születő osztályzat: minimum 6.
 • mindkét vizsgán külön-külön születő osztályzat: minimum 5.

A záróvizsga teljesítésért 10 kredit jár.Az államvizsgára való jelentkezéshez szükséges dokumentumok

 • személyi igazolvány (másolat)
 • az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta (idei végzősöknek nyári államvizsgán 300 lej, ősszel 600 lej, régebben végzetteknek 900 lej)
 • a szakdolgozat elfogadására vonatkozó nyilatkozat - a témavezető tölti ki és juttatja el a titkárságnak a beiratkozási határidőig, a könyvtártól kapott plágiumjelentéssel együtt. Az oktató beviheti az aláírt nyomtatványt a titkárságra vagy a saját, partiumos e-mail címéről elküldheti a kitöltött nyomtatványt a titkárság címére   anexa-1-scrisoare-de-accept-a-conducatorului-stiintific-ba.docx
 • a szakdolgozat részletes értékelési lapja- a témavezető tölti ki és juttatja el a titkárságnak a beiratkozási határidőig. Az oktató beviheti az aláírt nyomtatványt a titkárságra vagy a saját, partiumos e-mail címéről elküldheti a kitöltött nyomtatványt a titkárság címére   pke-tok-a-szakdolgozat-ertekelese.docx
 • plágiumellenőrzés eredménye a könyvtártól a témavezető juttatja el a titkárságnak a beiratkozási határidőig
 • a szakdolgozat eredetiségére vonatkozó nyilatkozata hallgató kinyomtatja, kitölti, aláírja, leadja a titkárságra vagy szkenneli és elküldi a titkárságnak a beiratkozási határidőig   anexa-2-declaratie-de-originalitate-ba.docx
 • beiratkozási kérvény a hallgató kinyomtatja, kitölti, aláírja, leadja a titkárságra vagy szkenneli és elküldi a titkárságnak a beiratkozási határidőig   anexa-3-formular-cerere-student-ba.docx
 • nyilatkozat a hallgató munkaerő-piaci helyzetérőla nyomtatványokat nem kell kinyomtatni, hanem elektronikusan kitölteni és küldeni a tiktárságnak a beiratkozási határidőig  anexa-4-declaratia-privind-situatia-studentului-pe-piata-muncii.doc
 • alumni nyilatkozatA nyomtatványokat nem kell kinyomtatni, hanem elektronikusan kitölteni és küldeni a tiktárságnak a beiratkozási határidőig   anexa-5-declaratie-alumni.docx
 • nyelvi kompetenciát igazoló tanúsítvány
 • szakdolgozat (bekötve és pdf formátumban)

Fontos időpontok az  államvizsgához

Plágiumellenőrzés: 2024. május 27 - június 5. között az államvizsga dolgozat végleges változatát egyetlen word dokumentumban kell elküldeni a konyvtar@partium.ro címre. Az ellenőrzés után megkapott jelentést az államvizsgára jelentkezéskor csatolni kell. 

A szakdolgozatot irányító tanár megkapja a szakdolgozat végleges változatát: május 28.

Jelentkezés az államvizsgára:  június 3-7.

Figyelem! A titkárság csak teljes dossziékat fogad el! Határidő: június 7., 15.00

A szakdolgozat és a pedagógiai kutatás alapját képező adatbázis feltöltése a Moodle rendszerbe: június 10.

A szakdolgozat védéséhez készült prezentáció feltöltése a Moodle rendszerbe: június 12.

A vizsga időpontja: június 12-13.

- Alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga: június 12​., 09.00

- A szakdolgozat megvédése: június 13​., 09.00


Az alap- és szakismereteket ellenőrző írásbeli vizsga tematikája

tok-allamvizsga-irasbeli-tematika-2.docx


A szakdolgozat formai és tartalmi követelményei

a-szakdolgozat-formai-es-tartalmi-kovetelmenyei.pdf


Plágiumellenőrzés

A plágiumellenőrzést ne hagyja az utolsó pillanatra, mert a jelentés függvényében szükség lehet a dolgozat (részleges) átírására, a plágiumjelentést nem tartalmazó dolgozatokat a titkárság pedig nem fogadja el.

Előzetes plágiumellenőrzéshez használható a plagramme.com oldal is. De a dolgozathoz a könyvtár által kibocsájtott hivatalos jelentést kell csatolni.

​​A plágiumellenőrzés folyamata

 • A 2024-es téli államvizsga szakdolgozatainak plágiumellenőrzését a PKE könyvtára végzi:
  • Az államvizsga dolgozat végleges változatát 2024. május 27 - június 5. között plágiumellenőrzésre el kell küldeni a konyvtar@partium.ro címre.
  • Az elküldött dolgozat egyetlen Word dokumentum legyen.
  • Az ellenőrzés után a hallgatók fogják megkapni azt a jelentést, amit majd csatolniuk kell akkor, amikor jelentkeznek az államvizsgára.

Általános tudnivalók a plágiumellenőrzésről

 •  Védésre csak olyan dolgozattal lehet jelentkezni, amiben a szövegegyezés aránya 20%-nál nem több.
 • Ezt a plágiumellenőrző szoftver által generált, a témavezető által aláírt jelentéssel lehet igazolni.  Az egyetem által megvásárolt plágiumellenőrző szoftver (Plagiarism detector) a könyvtárban férhető hozzá. Kérjük, hogy a szoftver használata előtt olvassák el az alábbi útmutatót: plagiumellenorzo-utmutato.pdf
 • További segítségért forduljon a könyvtárosokhoz, szakirányítójához vagy az évfolyamfelelős oktatóhoz.
 • A járványhelyzetben a plágiumellenőrző szofvert a könyvtárosok kezelik, ehhez a hallgatók nem férhetnek hozzá.

A szakdolgozat értékelési szempontjai

Minden szakdolgozatot egy független bíráló is értékel. A bíráló jegyet javasol, amelyet a bizottság figyelembe vesz.

A dolgozat elkészítésénél javasoljuk az alábbi értékelési szempontokat figyelembe venni: 

pke-tok-a-szakdolgozat-ertekelese.docx