Államvizsga

Kollokviumi időszak + vizsgaidőszak 3. év: május 14. - június 9. 

A BBTE által szervezett államvizsgához:

Dossziék leadási határideje: június 7., 15 óra - titkárság (PKE)

 1. Kérvény (cerere de eliberare a adeverintei de absolvire);
 2. Érettségi oklevél + törzskönyvi kivonat (eredeti + hitelesített másolat + két egyszerű másolat);
 3. 300 lej befizetését igazoló nyugta;
 4. Elbocsátó nyilatkozat, mely igazolja, hogy a hallgatónak nincsen tartozása, a pénztárnál, a könyvtárban és a kollégiumban alá kell iratni;
 5. Beiratkozási lap (Fisa de inscriere) - egy lapra nyomttava;
 6. Kérvény (cerere pentru eliberarea diplomei de licenta);
 7. Születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat) hitelesített másolata; ha indokolt, a házasságlevél hitelesített másolata (abban az esetben, ha az oklevélen a házasság utáni név feltüntetését is igénylik);
 8. Személyazonossági igazolvány egyszerű másolata (lakcímkártya másolata külföldi diákok esetében);
 9. 2 darab 3/4-es színes fénykép;
 10.  Államvizsga-dolgozat 1 példányban + a témavezető tanár értékelése;
 11.  Nyilatkozat (declaratie de originalitate);
 12.  A dolgozat kivonata magyar, román és angol nyelven;
 13.  CD-melléklet a következő tartalommal: a) a dolgozat teljes szövege; b) a kutatás nyers adatai és statisztikai feldolgozásuk; c) 1−1 oldal terjedelmű kivonat magyar, román és angol nyelven;
 14.  Dosar plic.

cerere-adev-fara-licenta.doc

cerere-inscriere-licenta-pipp.doc

elbocsatonyilatkozat-2.doc

fisainscrlicenta18-pipp-lm-cluj.doc

Dolgozatok + CD + nyugta + tanárok által kitöltött és aláírt értékelő lap (referat) leadási határideje: június 19., 15 óra - titkárság

bbte-szakdologozat-kovetelmenyek.pdf

hivatkozasi-utmutato-ba.pdf

stilus-szovegminoseg-ba.pdf

elso-oldalak-2018.doc

declaratie.doc

licensz-dolgozat-elbiralasanak-kriteriumai.doc

referat-licenta.doc

Államvizsga: 

Részletek: ITT

Írásbeli: 2019. július 1.

az-irasbeli-vizsga-tematikaja.pdf

Szóbeli: 2019. július 2-3. 

 • A szakdolgozat prezentációját fel kell tölteni legkésőbb téli szesszió: 2019. február 18-ig, nyári szesszió: 2019. június 31-ig (az állomány neve kötelező módon: “dolgozat-vezető családneve_szerző családneve_szerző keresztneve_BA_.pptx”). Feltöltöm.