Prezentare

ovodapeda

În conformitate cu planul strategic al Universității Creștine Partium încă din anul universitar 2012−2013 s-a inițiat specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Dat fiind că Oradea are o tradiție în formarea de învăţătoare și educatoare pentru învățământul în limba maghiară, UCP își asumă misiunea de a asigura continuitatea acestei tradiții la nivel de învățământ superior.

Obiectivul nostru este formarea unor specialiști cu pregătire atât în domeniului științelor umaniste cât și în cel al științelor naturii, cu suficiente abilități artistice, care posedă cunoștințe aprofundate de pedagogie, psihologie și metodică, aplicabile în practica profesională.

Cele trei dimensiuni pe care se construiește această specializare sunt: 

  • o pregătire teoretică temeinică
  • practică de specialitate susținută 
  • participare la activități de cercetare.

Prin toate acestea, cei care urmează programul de studiu au posibilitatea de a asimila cunoștințe de specialitate moderne, își pot însuși deprinderi de natură profesională și pot învăța să aplice în practică cunoștințe din pedagogie, metodică și psihologie. 

Garanția unei formări profesionale complexe o asigură o echipă de cadre didactice competente recunoscute prin activitatea lor științifică. Rezultatele obținute de absolvenții specializării noastre la examenele de licență, concursurile pentru post și examenele de definitivare dovedesc o foarte bună pregătire profesională a acestora, asigurată prin programul nostru de studiu. 

Recomandăm această specializare tuturor celor care își doresc să lucreze ca învățătoarea/educatoare sau să coordoneze activități dedicate celor mici destinate timpului liber.

Oportunitati de angajare

Absolvenţii specializării pot obţine locuri de muncă în următoarele domenii:

  • învățământul preșcolar și primar;
  • instituții sociale;
  • instituții de învățământ pentru adulți;
  • sarcini în instituţii educaționale și de cultivare a talentelor etc.

Oportunități de continuare a studiilor

Absolvenţii specializării la nivel de BA pot continua studiile la nivel de master. În conformitate cu competențele pedagogice și metodologice după acest nivel pot urmări o carieră de profesor. Studenţii cu rezultate excelente vor avea oportunități de a urmări cursuri doctorale prin parteneriatele universităţii.