Felvételi, 2024

Mobilbarát oldal >>>

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája (akkreditált szak)

A képzés időtartama: 3 év tanitas Rl

A képzés típusa: nappali  

Helyek száma:

 • 25 tandíjmentes
 • 10 tandíjas

A felvételi feltételei:

 • Kizáró jellegű felvételi beszélgetés: kommunikációs képességek és készségek - interjú 
 • Alapfokú román nyelvtudás igazolása: érettségi jegy román nyelv és irodalomból vagy a nyelvtudás igazolása legalább alapfokú nyelvvizsgával vagy az interjú során.

A felvételi jegy összetétele:

 • 50% érettségi átlag
 • 50% írásbeli érettségi jegy magyar nyelv és irodalomból (ennek hiányában román nyelv és irodalomból)

ovodapeda

 Tandíj: 300 euro/év


Kizáró jellegű felvételi beszélgetés

A kizáró jellegű felvételi beszélgetés alól mentesülnek azok, akik tanító-, óvóképző szakon végezték a pedagógiai líceumot (ők ugyanis a líceumi felvételi idején részt vettek speciális képességvizsgákon: torna, rajz, ének, beszédkészség). Ezt a feltételt a Pedagógiai Líceumot végzett diákok az érettségi oklevéllel igazolni tudják. A titkárság a beiratkozáskor ellenőrzi az érettségi oklevél típusát.

Kommunikációs képességek és készségek (interjú)

 • A beszélgetésen személyesen jelen kell lenni.
 • A felvételi beszélgetés bizottságát három, a szakon oktató tanár alkotja.
 • A beszélgetés menete:
  • a jelölt bemutatkozik, beszél pályaválasztási motivációjáról,
  • felolvas első látásra egy rövid szöveget magyarul (meserészlet, játékleírás)
  • kifejti gondolatait az olvasott szöveggel kapcsolatban, válaszol a bizottság kérdéseire.
 • Amennyiben a felvételiző nem rendelkezik érettségivel vagy nyelvvizsgával román nyelvből, a beszélgetés egy része román nyelven fog folyni. 
 • A felvételi beszélgetés során a jelölt beszédkészségét, dikcióját (hangképzés, kiejtés, szófűzés), kapcsolatteremtési képességét, empátiáját, valamint a pedagógusi pályához való hozzáállását figyeljük.
 • Az eredményeket (megfelelt/nem felelt meg) a beszélgetés napján kifüggesztjük.

Fontos időpontok

 • Beiratkozás: 2024. július 8-19.
 • Kizáró jellegű felvételi beszélgetés időpontja: 2024. július 22-23.
 • Eredményhirdetés: 2024. július 22-24.
 • Fellebbezés: az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül
 • Anyakönyvezés: 2024. július 22-26.
 • Központi felvételi felhívás (szükséges iratok, díjak, szabályzatok, anyakönyvezés): https://www.partium.ro/hu/felveteli 

Hasznos információk


​​Hallgatói szolgáltatások


Mit tanulhatsz Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon?

- Pedagógiai és pszichológiai tárgyak: fejlődéslélektan, neveléslélektan, játékpedagógia, óvodapedagógia, oktatáselmélet, értékeléselmélet, gyógypedagógia;

- Szaktárgyak és ezek módszertana (magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, matematika, zene, képzőművészet stb.);

- Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, differenciált nevelés, személyiségfejlesztés, kreativitásfejlesztés, drámapedagógia, népi gyermekjátékok.


Elhelyezkedési lehetőségek

 • óvodai és elemi oktatás;
 • játszóházak, szabadidőközpontok;
 • délutáni tanulást, fejlesztő programokat kínáló civil szervezetek (after-school);
 • szociális és felnőttképző intézmények;
 • oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok, civil szervezetek.