Examenul de finalizare a studiilor


Metodologia examenului de licenţă pentru anul universitar 2020/2021

pipp-metodologie-licenta-2020-2021-ro.pdf

Examenul de licenţă a studiilor are două părți:

1. examen scris la discipline fundamentale și de specialitate (50%)

2. elaborarea și susținerea lucrării de licență (50%)

Condițiile absolvirii examenului de finalizare a studiilor:

- media obținută din notele celor două examene (scris și oral): minimum 6;

- nota pentru fiecare examen în parte: minimum 5.

Pentru promovarea examenului de finalizare a studiilor se acordă 10 credite.


Data examenului de licenţă din toamnă: 

1. examen scris la discipline fundamentale și de specialitate: 5 julie

2. elaborarea și susținerea lucrării de licență: 6 iulie


Cerintele lucrarii de licenta.docx