Examenul de finalizare a studiilor

Penru examenul de licenţă la UBB-Cluj

Acte necesare pentru înscriere la examenul de licenţă

 1. Cerere de eliberare a adeverintei de absolvire;
 2. Diplomă de bacalaureat + foaie matricolă (original + copie legalizată + 2 copii simple);
 3. Dovada plăţii de 300 RON;
 4. Declaraţie din care reiese că studentul nu are datorii faáő de universitate - trebuie semnată de casa, biblitecă şi de colegiu.
 5. Fisa de inscriere - printată pe o singură foaie;
 6. Cerere pentru eliberarea diplomei de licenta;
 7. Certificat de naştere - copie legalizată, certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 8. Buletin de identitate - copie;
 9. 2 buc. fotografii color de mărimea 3/4;
 10.  Lucrarea de licenţă - 1 exemplar + referatul coordonatorului ştiinţfic;
 11.  Declaratie de originalitate;
 12.  Abstract în limba maghiară, română şi engleză;
 13.  CD cu următoarele:: a) textul lucrării de licenţă; b) datele cercetării şi prelucrarea lor; c) abstract în limba maghiară, română şi engleză (câte o pagină)
 14.  Dosar plic.

cerere-adev-fara-licenta.doc

cerere-inscriere-licenta-pipp.doc

elbocsatonyilatkozat-2.doc

fisainscrlicenta18-pipp-lm-cluj.doc

Data depunerii lucrării + CD + dovada plăţii + referat completat, semnat de coordonatorul lucrării: iunie 19., ora 14 - secretariat

bbte-szakdologozat-kovetelmenyek.pdf

hivatkozasi-utmutato-ba.pdf

stilus-szovegminoseg-ba.pdf

elso-oldalak-2018.doc

declaratie.doc

licensz-dolgozat-elbiralasanak-kriteriumai.doc

referat-licenta.doc

Examenul de licenţă: 

Detalii: AICI

Proba scrisă: 1 iulie 2019

az-irasbeli-vizsga-tematikaja.pdf

Proba orală: 2-3 iulie 2019