Tanító- és óvóképzőseink eredményei a versenyvizsgán

Remekül szerepeltek volt tanítványaink a 2016-os versenyvizsgán

Mindazoknak, akik a számoknak hisznek, amikor eredményességről beszélünk: a tavalyi és az idei év tanítói és óvónői versenyvizsga-eredményei világosan jelzik a PKE-n végzett hallgatók felkészültségét. Mindkét szakterületen végzett Óvó- és tanítóképzős hallgatóink vizsgaeredményei átlagosan egy ponttal jobbak, mint a többi Bihar megyei vizsgázóé, sőt az idei óvónői versenyvizsga eredmények 1,5 pontos különbséget mutatnak a mieink javára (T-teszt = 2,03 *** - igen, szignifikáns külünbségről van szó!). De ha csak sorrendet nézünk, akkor is szembetűnő, hogy mindkét szakterületen a legjobb eredményt PKE-s hallgató érte el, s az első 5-ből 4-en PKE-sek.
A minőségi munka meghozza a gyümölcsét. S mi nem rövidtávban gondolkodunk. A gyümölcs lassan beérik!
Úgy tűnik, nemcsak hallgattak ránk a hallgatók, de sokat tanultak is! Büszkék vagyunk rátok, lányok! Csak ügyesen!
Természetesen a Szatmár, SZilágy, Temes és Hargita megyében vizsgázóinkra is nagyon büszkék vagyunk!

Versenyvizsga