Monitorizarea carierei absolvenților PIPP

Raport de monitorizare a absolvenților de la specializarea PIPP (2018)

Pe baza Raportului de monitorizare a absolvenților de la specializarea PIPP, realizat de lect. dr. Bordás Andrea și conf. dr. Truța Liliana

raport-privind-monitorizarea-carierei-pipp.pdf

Structura şi metodele cercetării

Colectarea de date a avut loc în perioada martie-aprilie 2018 cu ajutorul unor chestionare. Am trimis aceste chestionare la adresele din reţelele de socializare ale foştilor absolvenţi, cu remindere referitoare la completarea acestora, existând şi absolvenţi cărora le-am transmis prin adresa de mail chestionarul. Deşi completarea numelui nu era obligatorie, majoritatea absolvenţilor şi-a menţionat totuşi şi numele, renunţând de bună-voie la anonimat. Chestionarul cuprinde trei categorii tematice de întrebări: ocuparea unui post sau abandonarea renunţarea la profesie, concepţia legată de îndatoririle unui pedagog, problemele apărute de-a lungul exercitării profesiei şi soluţionarea acestora. La sfârşitul chestionarului, absolvenţii au avut posibilitatea de a trimite mesaje foştilor lor profesori. În prelucrarea datelor am folosit metode statistice descriptive cu ajutorul programelor Excel.

 Participanţii cercetării

Cei chestionaţi sunt absolvenţi ai specializării Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ai Universităţii Creştine Partium din Oradea (tabelul nr. 1). În ce priveşte experienţa profesonală, avem trei categorii: un an în câmpul muncii, doi ani în câmpul muncii şi trei ani în câmpul muncii. 

 

1 an în câmpul muncii

2 ani în câmpul muncii

3 ani în câmpul muncii

Total

Populația țintă

11

24

18

53

Total respondenţi

 

7

(63,63%)

16

(66,67%)

16

(88,89%)

39 (73,58%)

3. Rezultatele chestionarului online privind absolvenţii licenţiaţi

3.1 Ocuparea postului

Procentul care se referă la ocuparea unor posturi corespunzătoare pregătirii a depăşit presupunerile noastre formulate în ipoteza iniţială. Efectivul relativ mic de respondenţi ne-a permis să facem cercetări suplimentare în privinţa şi a celor care n-au participat la chestionarul online. 

Slide1

În baza tuturor acestor date cumulate, putem afirma că procentul referitor la cei care au abandonat profesia pentru care s-au pregătit este de 15,1%, adică din datele pe care le-am avut la dispoziţie, există un număr de 8 absolvenţi care nu au ocupat posturi corespunzătoare pregătirii lor. Deoarece în mare parte ei se identifică cu cei care nu au completat chestionarului, putem concluziona, în lumina acestei informaţii că datele obţinute de noi provin în proporţie de 97,44% de la cei care ocupă posturi corespunzătoare pregătirii.

3.2 Soluţionarea problemelor în cadrul exercitării profesiei

Pentru evaluarea informaţiilor despre soluţionarea problemelor apărute la începători în primii ani de carieră, în cadrul chestionarului respondenţii pe o scală Likert cu 4 gradații au decis, în funcţie de situaţia expusă dacă problema reprezintă (4) sau nu o *1( problemă serioasă pentru ei.

Slide2

În ce priveşte experienţa profesională, adică timpul petrecut în câmpul activităţii, a avut o influenţă asupra modului în care sunt cântărite câteva dificultăţi: soluţionarea conflictelor şi a manifestărilor de agresivitate, educaţia într-un mediu multicultural, ţinerea unor activităţi/ore model, dezvoltarea individuală, dezvoltarea copiilor cu capacităţi deosebite, relaţia cu părinţii, aspectele legate de alegerea locului de muncă şi cunoaşterea unei limbi legate de propria dezvoltare profesională..

Slide3

3.3 Aprecierea modalităţilor de soluţionare

Pentru aflarea de date privind rezolvarea situaţiilor problematice am folosit scala Likert cu 6 gradaţii. Respondenţii au putut aprecia pe o scară de la 1 la 6 cât le este de specifică amintita soluţie. 

Slide4În ce priveşte criteriul anilor petrecuţi în sfera de activitate aleasă, observăm că există şi aici diferenţe semnificative: cei care au o mai mare vechime cer ajutor cu mai mult curaj şi găsesc de cele mai multe ori ei singuri soluţii.

Slide5Absolvenţii specializării noastre au reuşit să obţină locuri de muncă în concordanţă cu pregătirea lor într-o proporţie mai mare decât am presupus noi în ipotezele de lucru. Acest lucru arată clar că au avut parte de o bună pregătire profesională de-a lungul anilor de studiu, nu doar în ce priveşte partea practică, ci şi în vederea examenelor de ocupare a posturilor.