Admitere - vara 2021

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (specializare acreditată)

Durata studiilor: 3 ani tanitas Rl

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

Limba de predare a programului de licență este maghiara.

Locuri disponibile: 35 

 • 25 fără taxă
 • 10 cu taxă

Criteriul de selecționare a candidaților: ​

Probă eliminatorie: "Abilități de comunicare și aptitudini" - interviu (Admis/Respins)

Candidatul dovedeşte cunoaşterea limbii române: prin nota obţinută la proba scrisă la limba si literatura română sau cu certificat de competenţe lingvistice sau pe parcursul interviului.

Nota de admitere:

 • 50% - media de bacalaureat
 • 50% - nota obţinută la bacalaureat, la proba scrisă la limba si literatura maghiară  (dacă nu are se ia în considerare nota de la examenul scris la proba scrisă la limba si literatura română)

Taxa de şcolarizare: 300 euro/an


Probă eliminatorie: interviu privind competenţe şi aptitudini de comunicare

Interviul nu este obligatoriu pentru absolvenţii unui liceu pedagogic cu specializarea: învăţători/educatori, care au dat la admiterea în liceu probe de aptitudini speciale (educaţie fizică, desen, muzică, competenţe de comunicare). Diploma lor de bacalaureat obţinută în urma absolvirii liceului pedagogic face dovada acestui lucru. Secretariatul verifică la înscrierea candidatului tipul diplomei prezentate în dosar.

Condiţii de participare la interviul privind competenţe şi aptitudini de comunicare

 • Prezenţa candidatului în persoană este obligatorie în vederea admiterii 
 • Comisia de admitere se va compune din 3(trei) membri, profesori ce predau la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Modul de desfăşurare al interviului:

 • Candidatul se prezintă în faţa comisiei, vorbind despre motivaţia opţiunii pentru cariera didactică
 • Urmează lectura la prima vedere a unui text în limba maghiară ( care poate fi fragment dintr-un basm, descrierea unui joc etc.)
 • Îşi exprimă opiniile legate de textul citit , răspunde la întrebările comisiei
 • În cazul în care candidatul nu are bacalaureatul din limba română şi nici certificate de competenţă lingvistică ce atestă cunoaşterea limbii române, o parte a discuţiilor se va desfăţura în limba română
 • Pe parcursul interviului se vor urmări: aptitudinile de comunicare, dicţia, articularea sunetelor, pronunţia, exprimarea, capacitatea de relaţionare, empatia precum şi atitudinea legată de profesia aleasă
 • Rezultatele ( admis/respins) se vor afişa în ziua interviului.

Date importante:                                  

 • Înscriere: 12-21 iulie
 • Probă eliminatorie: 22-23 iulie
 • Afișarea rezultatelor: 22-27 iulie
 • Contestații: intervalul de 48 de ore după afişarea rezultatelor admiterii
 • înmatriculare: 22-29 iulie

​​Informații legate de admitere :


Facilităţi pentru studenţi


Ce vei învăța la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar?


Discipline de domeniu (psihologie, pedagogie): fundamentele psihologiei, fundamentele pedagogiei,  teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, psihopedagogie specială, metodologia cercetării în științele educației.

Disciplinele de specialitate și metodica predării acestora: psihologia dezvoltării,  psihologia educaţiei, psihopedagogia jocului, limba şi literatura maghiară, literatură pentru copii, limba şi literatura română, literatură pentru copii, aritmetică, muzică, educaţie vizuală, practică pedagogică.

Discipline opționale:  pedagogii alternative, educaţie diferenţiată, dezvoltarea personalităţii, dezvoltarea creativităţii, management proiectelor educaționale, pedagogie dramatică.


Oportunităţi de angajare :

• învăţământul preșcolar și primar;

• ​ludoteci, centre de petrecere a timpului liber

• instituții sociale și pentru formarea adulților;

• instituţii de educație și de cultivare a talentelor.