Admitere vara 2020

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (specializare acreditată)

Durata studiilor: 3 ani tanitas Rl

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

Limba de predare a programului de licență este maghiara.

Locuri disponibile: 35 

  • 25 fără taxă
  • 10 cu taxă

Criteriul de selecționare a candidaților: ​

Probă eliminatorie: "Abilități de comunicare și aptitudini" - interviu (Admis/Respins)

Candidatul dovedeşte cunoaşterea limbii române: prin nota obţinută la proba scrisă la limba si literatura română sau cu certificat de competenţe lingvistice sau pe parcursul interviului.

Nota de admitere:

  • 50% - media de bacalaureat
  • 50% - nota obţinută la bacalaureat, la proba scrisă la limba si literatura maghiară  (dacă nu are se ia în considerare nota de la examenul scris la proba scrisă la limba si literatura română)

Taxa de şcolarizare: 300 euro/an


Probă eliminatorie: "Abilități de comunicare și aptitudini" - interviu 

În conversaţia despre meseria de dascăl candidaţii îşi vor putea dovedi dicţia, capacitatea de relaţionare cu partenerul de dialog, empatia.

 Rezultatele (admis / respins) vor fi afişate în ziua probei eliminatorii.


Date importante:                                  

  • Înscriere: 
  • Probă eliminatorie: 
  • Afișarea rezultatelor, înmatriculare: 
  • Contestații: în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor

​​Informații utile:


Facilităţi pentru studenţi


Ce vei învăța la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar?


Discipline de domeniu (psihologie, pedagogie): fundamentele psihologiei, fundamentele pedagogiei,  teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, psihopedagogie specială, metodologia cercetării în științele educației.

Disciplinele de specialitate și metodica predării acestora: psihologia dezvoltării,  psihologia educaţiei, psihopedagogia jocului, limba şi literatura maghiară, literatură pentru copii, limba şi literatura română, literatură pentru copii, aritmetică, muzică, educaţie vizuală, practică pedagogică.

Discipline opționale:  pedagogii alternative, educaţie diferenţiată, dezvoltarea personalităţii, dezvoltarea creativităţii, management proiectelor educaționale, pedagogie dramatică.


Oportunităţi de angajare :

• învăţământul preșcolar și primar;

• ​ludoteci, centre de petrecere a timpului liber

• instituții sociale și pentru formarea adulților;

• instituţii de educație și de cultivare a talentelor.