Admitere toamna 2019

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (specializare acreditată)

Durata studiilor: 3 ani tanitas Rl

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)

Limba de predare a programului de licență este maghiara.

Locuri disponibile: 35 

  • 25 fără taxă
  • 10 cu taxă

Criteriul de selecționare a candidaților: ​

Probă eliminatorie: "Abilități de comunicare și aptitudini" - interviu (Admis/Respins)

  • 60% - media de bacalaureat
  • 40% - nota obţinută la una dintre disciplinele de bacalaureat (scris)

Taxa de şcolarizare: 300 euro/an


Probă eliminatorie: "Abilități de comunicare și aptitudini" - interviu 

În conversaţia despre meseria de dascăl candidaţii îşi vor putea dovedi dicţia, capacitatea de relaţionare cu partenerul de dialog, empatia.

 Rezultatele (admis / respins) vor fi afişate în ziua probei eliminatorii.


Date importante:                                  pke oszi felveteli 2019 plakat web 01

  • Înscriere: 9-19 septembrie 2019
  • Probă eliminatorie: 20 septembrie 2019
  • Afișarea rezultatelor, înmatriculare: 20-23 septembrie2019
  • Contestații: în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor

​​Informații utile:


Facilităţi pentru studenţi


Ce vei învăța la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar?


Discipline de domeniu (psihologie, pedagogie): fundamentele psihologiei, fundamentele pedagogiei,  teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării, psihopedagogie specială, metodologia cercetării în științele educației.

Disciplinele de specialitate și metodica predării acestora: psihologia dezvoltării,  psihologia educaţiei, psihopedagogia jocului, limba şi literatura maghiară, literatură pentru copii, limba şi literatura română, literatură pentru copii, aritmetică, muzică, educaţie vizuală, practică pedagogică.

Discipline opționale:  pedagogii alternative, educaţie diferenţiată, dezvoltarea personalităţii, dezvoltarea creativităţii, management proiectelor educaționale, pedagogie dramatică.


Oportunităţi de angajare :

• învăţământul preșcolar și primar;

• ​ludoteci, centre de petrecere a timpului liber

• instituții sociale și pentru formarea adulților;

• instituţii de educație și de cultivare a talentelor.