Despre natura umană. Filosofia educaţiei

Prelegere susţinută de dr. Olay Csaba, profesor la Universitatea ELTE din Budapesta

Emberi természet és nevelésfilozófiákData: 7 noiembrie, 2018, ora 14

Sala: Bartók