Semestrul 6.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Credite Curs

Sem.

Pract.

Cadru didactic

 
3201 Istoria ideilor/paradigmelor eucaționale 4 2 2 dr. Balogh Brigitta DD
3202 Politici educaționale și sociale 4 2 2 dr. Pásztor Rita DD
3203 Managementul clasei grupei 2 1 1 dr. Balogh Brigitta DS
3204 Didactica educației fizice și psihomotorii 2 0 2 dr. Lukács Norbert Csaba DS
3205 Educație timpurie 2 1 0 dr. Bordás Andrea DS
3206 Practică pedagogică (învățământ preșcolar 2.) 5 0 5

dr. Bordás Andrea

dr. Truța Liliana

dr. Balogh Brigitta

Domján M. Katalin

DS
Practică de licenţă 2     Coordonatorul ştiinţific DS

Limbi străine 3208a Limba engleză

3208b Limba germană

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

DC
 

Discipline opţionale

Denumirea disciplinei

Cr. C S/P

Cadru_didactic

 

Metode și strategii didactice în predarea limbii și literaturii române 3209

2 1 1 dr. Truța Liliana DS

Metode și strategii didactice în predarea limbii și literaturii maghiare  3210

2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS

Metode și strategii didactice în predarea matematicii 3211

2 1 1 dr. Debrenti Edith DS
Educație interculturală 3212 2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

DS

Educația copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) 3213

2 1 1

dr. Bordás Andrea

Domján M. Katalin

DS
Pedagogie muzeală 3214 2 1 1 dr. Horváth Gizella DS
Ortografie și stilistică (limba maghiară) 3215 2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
Didactica disciplini dezvoltare personală 3216 2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
Limba maghiară ca limba a doua străină 3217 2 1 1 dr. Magyari Sára DS
Etică şi integritate academică 3218 2 1 1 dr. Truța Liliana DS

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară