Semestrul 5.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Credite Curs

Sem/

Pract

Cadru_didactic

 
PP3101 Educație timpurie 4 2 2

dr. Bordás Andrea

dr. Stark Gabriella

DD
3102 Om și societate, istorie și didactica domeniului 4 2 1

dr. Balogh Brigitta

DS
PP3013 Educație plastică și tehnologică, didactica domeniilor  4 1 1 dr. Kányádi Iréne DS
3105 Practică pedagogică (învățământ primar 2.) 5 0 5

dr. Bordás Andrea

dr. Truța Liliana

dr. Debrenti Edith

DS

3106 Limbi străine

Limba engleză

Limba germană

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

DC
 

Discipline opţionale

Denumirea disciplinei

Cr C S/P

Cadru didactic

 
Ortografie și stilistică [limba română]​ 3107 2 1 1 dr. Truța Liliana DS
Psihopedagogia creativității 3108 2 1 1 dr. Truța Liliana DS

Metode și strategii didactice în predarea domeniului științe ​3109

2 1 1 dr. Szilágyi Ferenc DS

Elemente de etnografie și folclor în educația primară și preșcolară​ 3110

2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

DS

Dificultăți gramaticale la clasele cu predare în limba maghiară [limba română] 3111

2 1 1 dr. Truța Liliana DS
Educație diferențiată 3112 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS
Metode calitative în cercetarea pedagogică 3113 2 1 1 dr. Balogh Brigitta DS
Pedagogie dramatică​3114 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS
Proiectarea și dezvoltarea instrumentelor educaționale 3115 2 1 1 dr. Truța Liliana DS

Achiziția limbii 3116

2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
Alternative educaționale​ 3117 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară