Semestrul 4.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Cr C

S/P

Cadru didactic

 
2201 Metodologia cercetării pedagogice 3 2 1 dr. Bordás Andrea DD
2202 Didactica limbii  și literaturii române (învățământ primar) 3 1 1 dr. Truța Liliana DS
2203 Didactica limbii și literaturii maghiare (învățământ primar 3 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
2204 Didactica matematicii 3 1 1 dr. Debrenti Edith DS
2205 Didactica educației fizice 2 0 2 dr. Lukács Norbert Csaba DS
2206 Muzică și didactica educației muzicale 2 0 2 Benedek Árpád DS
2207 Practică pedagogică (învățământ primar 1.) 4 0 4

dr. Bordás Andrea

dr. Debrenti Edith

dr. Truța Liliana

DS

Idegen nyelv  

2208aLimba engleză

2208bLimba germană

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

DC
2209Educaţie fizică 1* 0 1 dr. Lukács Norbert Csaba DC

Discipline opţionale

Denumirea disciplinei

Cr C

S/P

Cadru didactic

 

2210 Metode și strategii didactice în predarea

limbii și literaturii române docx

2 1 1 dr. Truța Liliana DS

2211 Metode și strategii didactice în predarea

limbii și literaturii maghiare  doc

2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS

2212 Metode și strategii didactice în predarea

matematicii docx

2 1 1 dr. Debrenti Edith DS

2213 Educație interculturalădocx

2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

DS

2214 Educația copiilor cu cerințe educaționale

speciale (CES) docx
2 1 1

dr. Bordás Andrea

Domján M. Katalin

DS
2215 Pedagogie muzeală docx 2 1 1 dr. Horváth Gizella DS
2216 Ortografie și stilistică (limba maghiară) doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
2217 Didactica disciplini dezvoltare personală doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
2218 Limba maghiară ca limba a doua străină docx 2 1 1 dr. Magyari Sára DS

Discipline facultative

Denumirea disciplinei

Cr C S

Cadru didactic

 
2219 Introducere in lumea religiilor  II. 2* 2 0 dr. Pálfi József  

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară