Semestrul 4.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Cr C

S/P

Cadru didactic

 
2201 Metodologia cercetării pedagogice 3 2 1 dr. Bordás Andrea DD
2202 Didactica limbii  și literaturii române (învățământ primar) 3 1 1 dr. Truța Liliana DS
2203 Didactica limbii și literaturii maghiare (învățământ primar 3 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
2204 Didactica matematicii 3 1 1 dr. Debrenti Edith DS
2205 Didactica educației fizice 2 0 2 dr. Lukács Norbert Csaba DS
2206 Muzică și didactica educației muzicale 2 0 2 Benedek Árpád DS
2207 Practică pedagogică (învățământ primar 1.) 4 0 4

dr. Bordás Andrea

dr. Debrenti Edith

dr. Truța Liliana

DS

 

Discipline opţionale - Grupa 1.: Limbi străine

Denumirea disciplinei

Cr. C S/P

Cadru didactic

 
Limba engleză 2 1 1   DC
Limba germană 2 1 1 Stoicu-Crişan Renáta DC

Discipline opţionale - Grupa 2.: Discipline de specialitate

Denumirea disciplinei

Cr C

S/P

Cadru didactic

 

Alternative educationale

2 1 1 Bordás Andrea, Dr.​ DS

Ortografie și stilistică (limba maghiară) doc

2 1 1

Bartha Krisztina, Dr.

DS

Didactica disciplini dezvoltare personală doc

2 1 1 Bordás Andrea, Dr.​ DS

Jocuri populare în educația primară și
preșcolară

2 1 1

Bordás Andrea, Dr.

Benedek Árpád

DS

Ortografie și comunicare [limba română]

2 1 1

dr. Truța Liliana

DS
Psihopedagogia creativităţii 2 1 1

Bordás Andrea, Dr.

DS

Educația copiilor cu cerințe educaționale

speciale (CES) docx
2 1 1

Stark Gabriella, Dr.

Domján M. Katalin
DS
Limba maghiară ca limba a doua străină docx 2 1 1 dr. Magyari Sára DS
Educatia copiilor din medii nefavorabile 2 1 1 Plainer Zsuzsa DS
Etică si deontologie pedagogică      

Balogh Brigitta, Dr.

 

Discipline facultative

Denumirea disciplinei

Cr C S

Cadru didactic

 
2219 Introducere in lumea religiilor  II. 2* 2 0 dr. Pálfi József  

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară