Semestrul 3.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

CR

C

S/P

Cadru didactic

 

2101 Teoria și metodologia evaluării

6 2 2 dr. Bordás Andrea DD

PP2102 Didactica domeniului Limbă și comunicare în limba română (învățământ preșcolar) 

3 1 1 dr. Truța Liliana DS
PP2103 Didactica domeniului Limbă și comunicare în limba maghiară (învățământ preșcolar)  3 1 1 dr. Bartha Krisztina  
2103 Științe, geografie și didactica domeniilor 5 2 1 dr. Szilágyi Ferenc DS
2104 Practica pedagogică (învățământ preșcolar 1.) 4 0 4

dr. Stark Gabriella

dr. Bordás Andrea

dr.Debrenti Edith

DS

Limbi străine:

2105a Limba engleză

2105b Limba germană

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

DC

 

Educaţie fizică 1* 0 1 dr. Lukács Norbert Csaba DC

Discipline opţionale

Denumirea disciplinei

CR C S/P Cadru didactic  
2107 Ortografie si-stilistica (lb.română) 2 1 1 dr. Truța Liliana DS
2108 Psihopedagogia creativității 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS
2109 Metode și strategii didactice în predarea domeniului știinte 2 1 1 dr. Debrenti Edith DS

2110 Elemente de etnografie și folclor în educația primară și preșcolară

2 1 1

dr. Bordás Andrea

Benedek Árpád

DS

2111 Dificultati gramaticale la clasele cu predare în limba maghiară (limba română)

2 1 1 dr. Truța Liliana DS
2112 Educație diferențiată 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS
2113 Metode calitative în cercetarea pedagogică.doc 2 1 1 dr. Balogh Brigitta DS
2114 Pedagogie dramatică 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS
2115 Proiectarea și dezvoltarea instrumentelor educaționale 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS

2116 Achiziția limbii

2 1 1 dr. Bartha Krisztina DS
2117 Alternative educaționale 2 1 1 dr. Bordás Andrea DS

Discipline facultative

Denumirea disciplinei

Cr. C S/P

Cadru didactic

 
Introducere in lumea religiilor I. 2* 2 0 dr. Pálfi József  

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară