Semestrul 2.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Cr

C

S/P

Cadru didactic

 

1201 Teoria si metodologia instruirii 4 2 2 dr. Bordás Andrea DD
1202 Teoria si metodologia curriculumului 4 2 2 dr. Balogh Brigitta DD

1203 Pedagogia învățământului primar și preșcolar și educație timpurie

3 2 1 dr. Bordás Andrea DS
1204 Literatura română 2 2 0 dr. Truța Liliana DS
1205 Literatura maghiară 2 2 0 dr. Balogh Andrea DS
1206 Literatura pentru copii în limba română 3 1 1 dr. Truța Liliana DS
1207 Literatura pentru copii în limba maghiară 3 1 1 dr. Balogh Andrea DS

1208 Matematică - învățământ primar și preșcolar

3 2 1 dr. Debrenti Edith DS
1209 Practică pedagogică 2. 3 0 3

dr. Balogh Brigitta

Domján M. Katalin

DS

Limbi străine 

1210a Limba engleză

1210b Limba germană

2 1 1

Antal János James

Tolnay István

Stoicu-Crişan Renáta

DC

 

1211 Educatie fizică 1* 0 1 dr. Lukács Norbert Csaba DC

Discipline facultative

Denumirea disciplinei

Cr C S/P

Cadru didactic

 
1212 Istoria culturii maghiare II. 2* 1 1

Tolnay István

Kulcsár Árpád

 

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară