Semestrul 1.

Discipline obligatorii

Denumirea disciplinei

Cr

C

S/P

Cadru didactic

 

1101 Fundamentele psihologiei

 

4 1 1

dr. Kiss János

Domján M. Katalin

DD

1102 Fundamentele pedagogiei 4 2 2

dr. Stark Gabriella

DD

1103 Psihopedagogia jocului 3 1 1 dr.Bordás Andrea

DS

1104 Matematică – învățământ primar și preșcolar  3 2 1  

DS

1105 Limba română 3 2 1 dr. Truța Liliana

DS

1106 Limba maghiară 3 2 1 dr. Bartha Krisztina DS
1107 Litaratura maghiara 3 2 0

dr. Bartha Krisztina

DS

1106 Tehnologii de informare si comunicare

2 0 2 Stoicu-Crişan Renáta DS
1109 Practica pedagogica 1. 3 0 3

dr. Balogh Brigitta

dr. Bordás Andrea

Domján M. Katalin

DS

1110a Limba engleză

1110b Limba germană.doc

2 1 1

Antal János James

Tolnay István

Stoicu-Crişan Renáta

DC
1111 Educatie fizică 1* 0 1 dr. Lukács Norbert Csaba DC

Discipline facultative

Denumirea disciplinei

CR C S/P

Cadru didactic

 
Istoria culturii maghiare 1. 2* 1 1

Tolnay István

Kulcsár Árpád


 

DD - disciplină de domeniu

DS - disciplină de specialitate

DC - disciplină complementară