6. félév

Kötelező tantárgyak

A tantárgy neve

Kr. E

Sz/Gy

Az oktató neve

 
Neveléstörténet doc 4 2 2 dr. Balogh Brigitta AT
Oktatás- és szociálpolitikák doc 4 2 2 dr. Pásztor Rita AT
Osztálymenedzsment doc 2 1 1 dr. Balogh Brigitta SZT
A testnevelés módszertana doc 2 0 2 dr. Lukács Norbert Csaba SZT
Korai nevelés doc 2 1 0 dr. Bordás Andrea SZT
Óvodai pedagógiai gyakorlat 2. doc 5 0 5

dr. Bordás Andrea

dr. Truța Liliana

dr. Balogh Brigitta

Domján M. Katalin

SZT
Szakdolgozatírás 2     A szakdolgozat vezetője SZT

Idegen nyelv Angol nyelv

Német nyelv

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

KT

Választható tantárgyak

A tantárgy neve

Kr. E Sz/Gy

Az oktató neve

 
Módszerek és stratégiák a román nyelv tanításában docx 2 1 1 dr. Truța Liliana SZT
Módszerek és stratégiák a magyar nyelv tanításában doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT
Módszerek és stratégiák a matematika tanításában docx 2 1 1 dr. Debrenti Edith SZT
Interkulturális nevelés docx 2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

SZT
Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása docx 2 1 1

dr. Bordás Andrea

Domján M. Katalin

SZT
Múzeumpedagógia docx 2 1 1 dr. Horváth Gizella SZT
Magyar nyelvhelyesség és helyesírás doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT
A személyiségfejlesztés tantárgy módszertana doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT
A magyar mint második nyelv docx 2 1 1 dr. Magyari Sára SZT
Tudományetika doc 2 1 1 dr. Truța Liliana SZT

AT - alaptantárgy

SZT - szaktantárgy

KT - kiegészítő tantárgy