5. félév

Kötelező tantárgyak

A tantárgy neve

Kr E

Sz.

Gy.

Az oktató neve

 

Korai fejlesztés

4 1 1

dr. Bordás Andrea

dr. Stark Gabriella

AT
Ember és társadalom, történelem és a tudományterületmódszertana doc 4 2 1

 

dr. Balogh Brigitta

SZT
A rajz és kézimunka tanításának módszertana   3 1 1 dr. Kányádi Iréne SZT
Iskolai pedagógiai gyakorlat 2. docx 5 0 5

dr. Bordás Andrea

dr. Truța Liliana

dr. Debrenti Edith

Domján M. Katalin

SZT

Idegen nyelvek

Angol nyelv

Német nyelv

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

KT

Választható tantárgyak

A tantárgy neve

Kr. E Sz/Gy

Az oktató neve

 
Helyesírás, nyelvhelyesség (román nyelv) doc 2 1 1 dr. Truța Liliana SZT
Kreativitásfejlesztés docx 2 1 1 dr. Truța Liliana SZT
Módszerek és stratégiák a tudományok oktatásában docx 2 1 1 dr. Szilágyi Ferenc SZT
Néprajz, népi kultúra az óvodában és az alsó tagozaton docx 2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

SZT

Jellemző problémák a magyar kisiskolások

román nyelvtanulásában docx

2 1 1 dr. Truța Liliana SZT
Differenciált oktatás docx 2 1 1 dr. Bordás Andrea SZT
Kvalitatív mószerek az oktatáskutatásban doc 2 1 1 dr. Balogh Brigitta SZT
Drámapedagógia docx 2 1 1 dr. Bordás Andrea SZT
Taneszköztervezés, taneszközfejlesztés docx 2 1 1 dr. Truța Liliana SZT
Nyelvelsajátítás doc 2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT
Alternatív pedagógiák docx 2 1 1 dr. Bordás Andrea SZT

AT - alaptantárgy

SZT - szaktantárgy

KT - kiegészítő tantárgy