4. félév

Kötelező tantárgyak

A tantárgy neve

Kr E

Sz/Gy

Az oktató neve

 
Pedagógiai kutatások módszertana  3 2 1 dr. Bordás Andrea AT

A román nyelv tanításának módszertana

az alsó tagozaton doc

3 1 1 dr. Truța Liliana SZT

A magyar nyelv és irodalom tanításának

módszertana az alsó tagozaton doc

3 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT

A matematika tanításának módszertana

az óvodában és az alsó tagozaton docx

3 1 1 dr. Debrenti Edith SZT

A testnevelés módszertana az óvodában

és az alsó tagozaton doc

2 0 2 dr. Lukács Norbert Csaba SZT

Zene és a zene tanításának módszertana

óvodában és az alsó tagozaton doc

2 0 2 Benedek Árpád SZT
Iskolai pedagógiai gyakorlat  doc 4 0 4

dr. Bordás Andrea

dr. Debrenti Edith

dr. Truța Liliana

SZT

Idegen nyelv 

Angol nyelv

Német nyelv

2 1 1

dr. Pop Antonia-Teodora

Stoicu-Crişan Renáta

KT
Testnevelés doc 1* 0 1 dr. Lukács Norbert Csaba KT

Választható tantárgyak

A tantárgy neve

Kr. E Sz/Gy

Az oktató neve

 

Módszerek és stratégiák a román nyelv tanításában docx

2 1 1 dr. Truța Liliana SZT

Módszerek és stratégiák az anyanyelv tanításában doc

2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT

Módszerek és stratégiák a matematika tanításában docx

2 1 1 dr. Debrenti Edith SZT

Interkulturális nevelés docx

2 1 1

dr. Truța Liliana

Benedek Árpád

SZT

Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása docx

2 1 1

dr. Bordás Andrea

Domján M. Katalin

SZT
Múzeumpedagógia docx 2 1 1 dr. Horváth Gizella SZT
Magyar helyesírás és nyelvhelyesség  2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT

A személyiségfejlesztés tantárgy módszertana 

2 1 1 dr. Bartha Krisztina SZT

A magyar mint idegen nyelv tanításának módszertana docx

2 1 1 dr. Magyari Sára SZT

Fakultatív tantárgyak

A tantárgy neve

Kr E Sz/Gy

Az oktató neve

 
Vallástörténet II. pdf 2* 2 0 dr. Pálfi József  

AT - alaptantárgy

SZT - szaktantárgy

KT - kiegészítő tantárgy