4. félév

Kötelező tantárgyak

A tantárgy neve

Kr E

Sz/Gy

Az oktató neve

 
Pedagógiai kutatások módszertana  4 2 2 dr. Bordás Andrea AT

A román nyelv tanításának módszertana

az alsó tagozaton doc

4 2 1 dr. Truța Liliana SZT

A matematika tanításának módszertana

az óvodában és az alsó tagozaton docx

3 1 1 dr. Debrenti Edith SZT

Zene és a zene tanításának módszertana

óvodában és az alsó tagozaton doc

2 1 1 Benedek Árpád SZT

Képzőművészeti nevelés és a műveltségterület módszertana
 

3 1 1 dr. Kányádi Iréne SZT
Kézimunka tanításának módszertana 2 1 1

dr. Kányádi Iréne

dr. Bordás Andrea

 
Iskolai pedagógiai gyakorlat  doc 4 0 4

dr. Bordás Andrea

dr. Debrenti Edith

dr. Truța Liliana

SZT

Választható tantárgyak - 1. csoport: Idegen nyelvek

A tantárgy neve

Kr. E Sz/Gy

Az oktató neve

 
Angol nyelv 2 1 1   KT
Német nyelv 2 1 1 Stoicu-Crişan Renáta KT

Választható tantárgyak - 2. csoport: Szaktantárgyak

A tantárgy neve

Kr. E Sz/Gy

Az oktató neve

 

Alternatív pedagógiák

2 1 1

Bordás Andrea, Dr.

SZT

Magyar helyesírás és nyelvhelyesség 

2 1 1

Bartha Krisztina, Dr.

SZT

A személyiségfejlesztés tantárgy módszertana

2 1 1

Bordás Andrea, Dr.

SZT

Népi gyermekjátékok az óvodai és elemi oktatásban

2 1 1

Bordás Andrea, Dr.

Benedek Árpád

SZT

Román helyesírás és nyelvehelyesség

2 1 1

Truţa Liliana, Dr.

SZT
Kreativitásfejlesztés 2 1 1 Bordás Andrea, Dr. SZT
Sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása  2 1 1

Stark Gabriella, Dr.

Domján M. Katalin
SZT

A magyar mint idegen nyelv

2 1 1 Magyari Sára, dr. SZT

Hátrányos helyzetű gyerekek oktatása

2 1 1 Plainer Zsuzsa SZT
Etika és pedagógiai deontológia 2 1 1

Balogh Brigitta, Dr.

SZF

Fakultatív tantárgyak

A tantárgy neve

Kr E Sz/Gy

Az oktató neve

 
Vallástörténet II. pdf 2* 2 0 dr. Pálfi József  

AT - alaptantárgy

SZT - szaktantárgy

KT - kiegészítő tantárgy