A GYERMEKKULTÚRA VIZSGÁLATÁNAK INTERDISZCIPLINÁRIS MEGJELENÉSE A 21. SZÁZADBAN

A projekt az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben c. projekt keretében valósult meg.

Résztvevők: 

Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd

Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kar, Kecskemét

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron

Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi kar, Nagyvárad

Konstantin Filozófusegyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, Szabadka

 

Események, eredmények:

A gyermekkultúra helyzete a Kárpát-medence oktatási rendszereiben