Szakkollégiumi felvételi 2020

A Partium Szakkollégium Neveléstudományi Műhelye felvételit hirdet 2020 január 4-én

Partium Szakkollégium

Neveléstudományi műhely (Nem)

FELVÉTELI PÁLYÁZAT

 

A Partium Szakkollégium Neveléstudományi Műhelye felvételi pályázatot hirdet a Partiumi Keresztény Egyetem óvodapedagógus- és tanítóképzésben vagy tanárképzésben részt vevő alapszakos és mesterszakos hallgatói számára. A Neveléstudományi Műhely célja gyakorlati tevékenységek és neveléstudományi kutatások révén a hallgatók pedagógiai kultúrájának fejlesztése, a tehetséges hallgatók szakmai fejlődésének támogatása.

A Neveléstudományi Műhelybe szeretettel várunk minden olyan hallgatót, aki érdeklődik a neveléstudományok iránt, az egyetemi oktatás keretein túl is szeretné pedagógiai kompetenciáit fejleszteni, és mindezért hajlandó aktívan tevékenykedni.

A  Neveléstudományi Műhely kínálata:

 • Olyan közösség, ahol érték a tudás
 • Ingyenes részvétel gyakorlati szakmai képzéseken
 • Ingyenes részvétel résztvevőként vagy megfigyelőként különböző neveléstudományi, módszertani konferenciákon
 • Ingyenes részvétel neves előadók szakmai előadásain
 • Egyéni mentorálás különböző kutatási témákban a hallgató által kiválasztott mentortanár vezetésével
 • Szakmai kirándulásokon való részvétel
 • Ösztöndíj az aktívan tevékenykedő hallgatóknak
 • A Tehetséggondozó és Karrier-tanácsadó Központ egyéb szolgáltatásai

A  Neveléstudományi Műhely elvárásai:

 • Elkötelezettség a szakmai fejlődés, a közösségépítés mellett
 • Részvétel különböző szakmai rendezvények szervezésében
 • Neveléstudományi kutatásokban való részvétel
 • Önkénteskedés különböző életkorú gyerekekkel, fiatalokkal végzett munkában (pl. játszóház, mesedélután, tábor, stb.)
 • Egyéni ötletek, kreativitás, proaktivitás, lelkesedés

Megpályázható helyek száma: 7.

Felvételi beszélgetés: 2020. január 14., 12.00 órától az S35-ös teremben (Főépület, II. emelet).

Jelentkezési szándék jelzése: a mellékelt linken lévő űrlap kitöltésével. Kitöltési határidő: 2020. január 13., 12.00 óra.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2HgzUjtbBtF1hWRcGV_Up9Y3caDScGbmzZ8mdCIlXgAlPJw/viewform

Felvételi követelmény: érdeklődési terület, lehetséges kutatási téma bemutatása szóban.

A jelentkező hallgatók mentort választanak a szak(ok) oktatói közül, akivel saját kutatási témájukon a mentor szakmai irányítása mellett fognak dolgozni a továbbiakban. Lehet saját témával jelentkezni vagy a megajánlott témák közül választani. Az oktatók nevénél megjelenő témák inkább irányadóak, nem kizárólagosak!

Az oktatók által felajánlott kutatási témák:

Dr. Balogh Brigitta:

A mozgásfejlesztés és a tantervi integráció együttes lehetőségei az elemi oktatásban

Az orkesztika-alapú mozdulati nevelés elmélete és gyakorlata

Tanulási részfunkciózavarok orvoslása mozgásfejlesztés segítségével

Szociális kompetenciák fejlesztése óvodás- és kisiskoláskorban

Tapasztalat- és élményalapú módszerek a „társadalmi nevelés” tantárgycsoport gimnáziumi oktatásában

Dr. Bartha Krisztina:

A mentális lexikon működése kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)

Nyelvi attitűdök vizsgálata kétnyelvű régióban

A hallott és az írott szöveg megértésének vizsgálata, az íráskép hatása a szövegértésre (bármelyik korosztály)

A szövegalkotás (szóban és írásban) jellemzői kétnyelvűeknél (bármelyik korosztály)

Beszédzavarok egy- és kétnyelvűeknél (óvodás és kisiskoláskor)

Nyelvi tudatosság, metakogníció különböző életkorokban

Kötődés és leválás óvodáskorban

Nyelvi agresszió, zaklatás, internetes zaklatás (bármelyik korosztály)

Teljesítményszorongás, megküzdési technikák az iskolában

Dr. Bordás Andrea:

Drámapedagógiai módszerek az oktatásban

Élménypedagógia, kooperatív oktatás az iskolában

Alternatív pedagógiák, interaktív módszerek

Tanulási stílus

A játék, a mese helye, szerepe az oktatásban

Társas kapcsolatok fejlesztése az iskolában, óvodában

Művészetpedagógia

Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidőpedagógia

Pedagógusok, pedagógus hallgatók reflektív gondolkodása

Család és iskola kapcsolata, iskolaválasztás

Dr. Debrenti Edith:

Valóságközeli feladatmegoldás a matematikaoktatásban

Heurisztikus problémamegoldási stratégiák az elemiben

Nyitott feladatok

A Pólya-féle problémamegoldási módszer

Dr. Stark Gabriella Mária:  

Az óvoda légköre

Az óvoda és a család kapcsolattartási formái

A projektmódszer alkalmazási lehetőségei az óvodában 

Óvodai tevékenységek módszertani kérdései (szabad tevékenységek, játékok; személyes fejlődést célzó tevékenységek; tapasztalati területek szerinti tevékenységek; integrált tevékenységek)

Óvodai beilleszkedés pedagógiai kérdései

Alternatív pedagógiai módszerek beépítési lehetőségei a hagyományos óvodai oktatásba

Óvodaválasztás, óvodai tannyelvválasztás – szülők  szemszögéből

A játék fejlesztő hatásai óvodáskorban (szerepjáték, szabályjáték,konstruáló játék, népi játék, stb)

Vallásos nevelés

Dr. Truța Liliana:

A román nyelv oktatása óvodában, iskolában

 

Részletesebb tájékoztatást emailben lehet kérni az alábbi címen: gabriella.stark@partium.ro

A Neveléstudományi Műhely koordinátora: dr. Stark Gabriella

Nem2020jav