REZILIENCIA A PEDAGÓGIÁBAN

Előadó: Dr. Ceglédi Tímea a DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének adjunktusa, a CHERD-Hungary kutatója, 

PTKK – Szakkollégium Neveléstudományi Műhely (NeM) meghívására Dr. Ceglédi Tímea a DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézetének adjunktusa, a CHERD-Hungary kutatója, tart előadást Reziliencia a pedagógiában címmel.

Időpont: 2020.12.02.,  10-12 óra

Link: https://meet.google.com/jfh-sgut-aow

A bemutatott kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-4-II. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Nem dec2 b jo


Reziliencia a pedagógiában

 

Nagyon érdekesnek találtam Ceglédi Tímea előadását, hisz új dolgokat tudtam meg, amit eddig nem tudtam. A reziliencia a latin ,,resilie” szóból ered, ami hátraugrást, vagy előre-hátra feszülést jelent. A reziliencia szó a hátráltató körülmények ellenére történő boldogulást jelenti. Én rezilensnek tartom magam, hisz én falun nevelkedtem, és szüleimnek csak 12 osztálya van, és én mégis most egyetemen vagyok, és megteszek minden tőlem telhetőt, hogy a jövőben egy jó pedagógus legyek.

Az előadáson szó esett egy pár olyan emberről, akiket reziliens embereknek nevezhetünk. Ilyen például Helen Adams Keller, aki diplomát szerzett annak ellenére, hogy siket és vak volt. Egy másik ilyen példa, ami engem megragadott az Nick Vujicic élete, aki karok és lábak nélkül született. Nicket sokat cikizték emiatt, de ő nem hagyta magát, kiállt önmagáért, és ezért példakép lett sok ember számára. Pszichológiai összefüggések azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek kevés az esélyük a sikeres élethez. Vannak, akiknek ez sikerült, őket rezilienseknek nevezzük. Erre is volt egy példa, ami engem megragadott, méghozzá Najat Vallud-Belhakacem élete, aki egy pásztor családból származott, hátrányos helyzetből indult, de mégis sikerült neki kitörni, és most egy olyan életet folytat, ami példaként szolgál az egész világnak. Vannak rezilens tanulók, akik hátrányos helyzetű családból érkeznek, ennek ellenére be tudnak illeszkedni, fejlődni tudnak, és idővel ki tudnak törni ebből a hátrányos helyzetből.

A barátok és a tanárok általában támogatják a gyerekeket a továbbtanulásban, de vannak kivételek. Ceglédi Tímea elmondta, hogy sokszor a barátok negatívan befolyásolják az embert az életútjában. Ez nemcsak a barátokra igaz, hanem a tanárokra is. Voltak tanárok, akik nem hittek a diákjaikban, és lebeszélték őket a továbbtanulásáról, ami nagy hiba. A nemzetközi szakirodalom arra mutat rá, hogy nem elég a belső kompenzáló tényező, hanem kellenek a külső segítségek is.

Ceglédi Tímea a Wali István Református Szakkollégium diákjaival késztett interjúkat. Ebbe a kollégiumba roma nemzetiségű diákok járnak, illetve hátrányos helyzetű diákok. Ez a kollégium abban segíti őket, hogy leküzdjük a hátrányokat, illetve lehetőségeket kínálnak fel nekik. Mivel roma-cigány fiatalokról volt szó nagyon sokan ítélkeztek felettük, és nem csak egy probléma, hanem több is egyszerre megjelent az életünkben. Ezeknek a diákoknak nagyon fontos volt, hogy legyenek példaképeik, akikben látják, hogy semmi sem lehetetlen. Ebben a szakkollégiumban a diákok támogatják, megerősítik és tisztelik egymást. Nekünk jövőbeli pedagógusként nem elég majd csak arról beszélnünk a diákjainknak, hogy igen le tudod küzdeni a hátrányaidat, hanem élő példával meg kell nekik mutatni, hogy semmi sem lehetetlen. Pedagógusként az is, ami felelősségünk, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában/óvodában, és ha ez megvan, akkor már nyitottunk a gyerekek felé valamit. Nekünk, jövőbeli pedagógusoknak szerepünk van abban, hogy a gyerek ne hátrányként élje meg ezt a helyzetet, amiben született, hanem büszkeséggel, hogy neki igenis sikerült kitörni abból a hátrányos helyzetből. Beszélhetünk reziliens pedagógusról, akkor, ha ő maga is reziliens utat járt be, és úgy lett pedagógus.

Ami szintén megragadott az az, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a képi világuk nagyon gazdag és ez értéknek tekinthető, amit tudatni is kell velük. Az előadáson szó esett arról, hogy a pedagógusnak kell éreztetnie a gyerekekkel, hogy biztonságban vannak mellette. Nem elég csak szóban elmondani, hogy pl. ügyes vagy, jól végezted a feladatodat, hanem egy kedves pillantással ajándékozzuk meg ezeket a gyerekeket. A pedagógusnak kell megtenni az első lépést a szülő felé. Fontos szerepet tölt be az elfogadás a pedagógus és a gyermek életében. Először csak a passzív szemlélés jelenik meg, majd ezt követi a cselekvő elfogadás, amikor már programokat lehet szervezni a gyerekeknek. A szülőknek el kell fogadni a pedagógust, és a pedagógusnak is a szülőt. Így van ez a pedagógus és a gyermek esetében is: a pedagógus el kell fogadnia a gyereket, bármilyen hátrányos helyzetből is jött, és a gyereknek is el kell fogadnia a pedagógust. Számomra ezek a tulajdonságok maradtak meg az előadásból, amit tudni fogok hasznosítani a pedagógusi pályám során, és ha egy ilyen helyzettel találkozom, alkalmazni fogom.

Vajda Noémi, TÓK, I. évfolyam


A mai előadás után sok új információval gazdagodtunk. A rezilienciáról volt szó, ami leegyszerűsítve az adaptálódást, túlélést, majd megerősödést jelenti. Ez vonatkozhat úgy egy szakadék szélén álló vastag törzsű fára, mely küzd a megmaradásáért, de emberre is ugyanúgy, aki sok nehézségen megy át, mégis túléli és megerősödik ezek által.

Az előadó a pedagógiai rezilienciára fektette a hangsúlyt, mely nagyon hasznos volt, főleg, hogy mi, a tanítóképzős hallgatók és tanáraink voltunk a célközönség. Belátást nyerhettünk abba a kutatói munkába és annak eredményeibe, mely a hátrányos helyzetű gyerekeket vizsgálja, akiknek a tanulmányi eredményeik jók vagy kiemelkedőek az átlaghoz képest. Gyakorlatilag felnyílt újra a szemünk, hogy sok múlik a pedagógus munkáján, ami által a diák a lehető legjobb irányba fejlődhet.

Köszönjük szépen Dr. Ceglédi Tímeának,a Debreceni egyetem adjunktusának az érdekes előadást, és a szakkoli (Ne.M) szervezőinek a lehetőséget, hogy résztvehettünk.

Back Annamária, TÓK, III. évfolyam

image 2 image 3 image 7 image 8 image 11