Kihelyezett Differenciált pedagógia óra Bihardiószegen

Hátrányos helyzetű gyerekek integrálása, differenciálás a gyakorlatban

2018.11.20-án a Partiumi Keresztény Egyetem III. éves Tanító-, óvóképzős hallgatói kihelyezett Differenciált pedagógia órát tartottak Bihardiószegen. A hallgatókat dr. Bordás Andrea, a tantárgy oktatója, és dr. Debrenti Edith évfolyamfelelős tanár is elkísérte. Az opcionális tantárgyként tanult tantárgy számos témakört foglal magába: tehetséges gyerekek oktatása, nevelése, hátrányos helyzetű gyerekeke nevelése, oktatás szimultán osztályban. Diószegen főként a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrált osztályban történő oktatása került a vizsgálódás középpontjába.

A diószegi iskola két tanítónője, Kun Karolina és Fehér Ibolya segítségével a mindennapi pedagógusi munka örömeibe és nehézségeibe kaphattak betekintést a III. éves hallgatók. Az előkészítő osztályban reggeli találkozót, játék-mozgás, matematika és anyanyelv órát láthattak, a III. osztályban polgári nevelést, anyanyelvet és matematikát.

A bemutató órák után az órák kiértékelése, a látottak megbeszélése következett az iskola könyvtárában, ami a Zichy kastély egyik felújított szárnyát foglalj el. A megbeszélésen jelen volt Szabó Melinda igazgatónő, aki beszámolt iskolafejlesztési terveikről is. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai integrálása, differenciált oktatásának lehetőségei sok kérdést vetettek fel, amelyekre megnyugtató, egyértelmű válasz nem született ugyan, de a problémán való gondolkodás, új lehetőségek keresése mindenképp hasznos hozadéka volt a látogatásnak.

Végezetül a Zichy kastély néhány felújított termében berendezett múzeumot is megtekintették a látogatók.