22. PTDK - Neveléstudományok szakosztály

A PKE két hallgatójának dolgozatát jelölték a 2021-es OTDK-ra

2019. május 10-én sor került a huszonkettedik Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciára.

A neveléstudományi szakosztály keretében négy dolgozat került bemutatásra. Mándoki Réka, a Debreceni Egyetem óvodapedagógia szakos hallgatója, aki a jelenlegi félévet a Makovecz Program keretében tölti egyetemünkön, Idegennyelv-tanulási motiváció egy határmenti és egy városi óvodában címmel mutatta be kutatását. Bakos Krisztina-Fruzsina, a PKE III. éves óvó- és tanítóképzős hallgatója azt vizsgálta, hogyan fejleszthető harmadik osztályban a szövegértés önellenőrző feladatok segítségével. Kisded Andrea (szintén III. éves PKE-s óvó- és tanítóképzős hallgató) kutatása arra irányult, hogyan fejleszthető negyedik osztályban a leíró szövegalkotás a képolvasás módszerének segítségével. Ruparcsics Judit Csilla szociális munkás szakos tanárképzős hallgató Sport és megküzdési képesség címmel mutatta be kutatási eredményeit.

A PTDK neveléstudományi szakosztályának első díját és a Bihar Megyei Tanács különdíját Bakos Krisztina Fruzsina nyerte (vezetőtanár: dr. Bordás Andrea), a második díjat pedig Kisded Andrea (vezetőtanár: dr. Bartha Krisztina). A zsűri mindkettejük kutatását jelölte a 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatásra.

20190510 10193720190510 10195920190510 10203620190510 10430920190510 11071720190510 111324