Felvételi 2019 ősz

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája (akkreditált szak)

A képzés időtartama: 3 év tanitas Rl

A képzés típusa: nappali  

Az őszi felvételire megmaradt helyek száma: 11

 • 1 tandíjmentes
 • 10 tandíjas

A felvételi jegy összetétele:

Kizáró jellegű felvételi beszélgetés: kommunikációs képességek és készségek - interjú 

 • 60% érettségi átlag
 • 40% szabadon választott érettségi írásbeli jegy

 Tandíj: 300 euro/év


Kizáró jellegű felvételi beszélgetés

A kizáró jellegű felvételi beszélgetés alól mentesülnek azok a tanító-, óvóképző szakon pedagógiai líceumot végzett diákok, akik igazolni tudják, hogy a kilencedikes felvételi idején részt vettek speciális képességvizsgákon (torna, rajz, ének, beszédkészség). Ezt a feltételt a Pedagógiai Líceumot végzett diákok az érettségi oklevéllel igazolni tudják. A titkárság a beiratkozáskor ellenőrzi az érettségi oklevél típusát.

 • Kommunikációs képességek és készségek (interjú)
 • A beszélgetésen személyesen jelen kell lenni!
 • A felvételi beszélgetés bizottságát három, a szakon oktató tanár alkotja.
 • A beszélgetés menete:
  • a jelölt bemutatkozik, beszél pályaválasztási motivációjáról,
  • felolvas első látásra egy rövid szöveget magyarul (meserészlet, játékleírás)
  • kifejti gondolatait az olvasott szöveggel kapcsolatban, válaszol a bizottság kérdéseire.
 • Az felvételi beszélgetés során a jelölt beszégkészségét, dikcióját (hangképzés, kiejtés, szófűzés), kapcsolatteremtési képességét, empátiáját, valamint a pedagógusi pályához való hozzáállását figyeljük.
 • Az eredményeket (megfelelt/nem felelt meg) a beszélgetés napján kifüggesztjük.

Fontos időpontokpke oszi felveteli 2019 plakat web 01

 • Beiratkozás: 2019. szeptember 9-19.
 • Kizáró jellegű felvételi beszélgetés időpontja: 2019. szeptember 20. 9:00 óra
 • Eredményhirdetés, anyakönyvezés: 2019. szeptember 20-23.
 • Fellebbezés: az eredményhirdetéstől számított 48 órán belül

Hasznos információk


​​Hallgatói szolgáltatások


Mit tanulhatsz Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája szakon?

- Pedagógiai és pszichológiai tárgyak: fejlődéslélektan, neveléslélektan, játékpedagógia, óvodapedagógia, oktatáselmélet, értékeléselmélet, gyógypedagógia;

- Szaktárgyak és ezek módszertana (magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, matematika, zene, képzőművészet stb.);

- Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, differenciált nevelés, személyiségfejlesztés, kreativitásfejlesztés, drámapedagógia, népi gyermekjátékok.


Elhelyezkedési lehetőségek

 • óvodai és elemi oktatás;
 • játszóházak, szabadidőközpontok;
 • szociális és felnőttképző intézmények;
 • oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok.