Felvételi

A képzés típusa: 3 éves képzés, nappali tagozaton 

tanitas Rl

A helyek száma: 25 tandíjmentes, 10 tandíjas.

A felvételi jegy összetétele:

- 60% érettségi átlag

- 40% szabadon választott érettségi írásbeli jegy

felveteli jegy 2017


Fontos információk:


Mit tanulhatsz?

- Pedagógiai és pszichológiai tárgyak: fejlődéslélektan, neveléslélektan, játékpedagógia, óvodapedagógia, oktatáselmélet, értékeléselmélet, gyógypedagógia;

- Szaktárgyak és ezek módszertana (magyar nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, matematika, zene, képzőművészet stb.);

- Választható tárgyak: alternatív pedagógiák, differenciált nevelés, személyiségfejlesztés, kreativitásfejlesztés, drámapedagógia, népi gyermekjátékok.


Elhelyezkedési lehetőségek:

  • óvodai és elemi oktatás;
  • közoktatás és egyetemi szintű oktatás;
  • játszóházak, szabadidőközpontok;
  • szociális és felnőttképző intézmények;
  • oktatási-nevelési, valamint tehetséggondozási feladatokat is felvállaló alapítványok.